Časté dotazy - FAQ


Otázka:

Odpovědi:


Jaký je rozdíl mezi Ni-Cd a Ni-Mh akumulátory?

Ni-Mh akumulátory neobsahují těžké kovy,jsou tedy přátelské k životnímu prostředí.Další výhodou ve srovnání oproti Ni-Cd akumulátorům mimo jiné je,že při zachování stejných rozměrů je dosaženo větší kapacity (Ah). Oba druhy akumulátorů je možné nabíjet totožnými nabíječkami.

nahoru


V jakém stavu jsou akumulátory dodávány?

Akumulátory opouštějí výrobní linku v nabitém stavu,je přezkoušena jejich funkce.Akumulátor se vybíjí vzhledm k době,která uběhne od vyrobení až po prodej.Před prvním použitím akumulátoru doporučujeme řádné nabití.U Ni-Cd článku je pro omezení paměťového efektu lépe akumulátor nejprve vybít.

nahoru


Jak mám o akumulátory pečovat?

To záleží hlavně na typu akumulátoru.U Ni-Cd je podmínkou,aby se nabíjely akumulátory úplně vybité,nikoli jen z části vybité.Všechny typy akumulátorů je dobré příležitostně "cyklovat",tzn.vybít a opětovně nabít.Tím bude omezen paměťový efekt,který zkracuje životnost akumulátoru.

nahoru


Může být dosaženo 1000x nabíjení?

Ano,ale pouze v laboratorních podmínkách,které se zásadně liší od používání v reálném životě.

nahoru


Mohou se při nabíjení články vysoce zahřívat?

Ne.Mohou se pouze přiměřeně zahřívat.Vysoké teploty svědčí o poškozeném a nebo přebíjeném akumulátoru.Moderní nabíjecí přístroje rozpoznají nárůst teploty a automaticky nabíjení přeruší.Např.kvalitní aku pro mobilní telefony mají v sobě pojistku,která při dosažení teploty 70°C nabíjení ukončí,chrání tak tím akumulátor proti přebíjení a přehřívání.

nahoru


Škodí rychlonabíjení mému akumulátoru?

Ne.Nabíjecí proces při rychlonabíjení trvá cca 1-2 hodiny oproti cca 10hodinám nabíjení při standartním procesu.Relativně vysoký nabíjecí proud u rychlonabíječek vyžaduje spolehlivé ukončení nabíjecího procesu po dosažení plné kapacity.

nahoru


Jak dlouho můžu nechat akumulátory připojené na nabíječce?

U moderních,elektronicky řízených nabíječek nehrozí žádné nebezpečí,pokud zůstanou připojené k nabíječce třeba i několik dní.Tyto nabíječky umí nabíjení ukončit,případně nabíjejí pouze malým,udržovacím proudem.U nabíječek,které neumějí vypnout po nabití však může dojít k poškození,příp. i ke zničení akumulátoru pokud není včas nabíjení ukončeno (odpojeno).Maximální nabíjecí čas,za předpokladu plného vybití akumulátoru můžeme spočítat následovně:

Ni-Cd akumulátory:
(kapacita akumulátoru x 1,4) : nabíjecí proud nabíječky

Ni-Mh akumulátory:
(kapacita x 1,5) : nabíjecí proud nabíječky


nahoru


Okolní teplota při nabíjení?

Ideální pro nabíjení je pokojová teplota,my doporučujeme teplotu v rozmězí 15-30°C.

nahoru


Dosáhne nový akumulátor ihned maximální kapacitu?

Ne.Nový akumulátor dosáhne své maximální kapacity až po několika cyklech (vybíjení/nabíjení).

nahoru


Jak poznám,že je akumulátor úplně vybitý?

U přístrojů s indikátorem,jako např. u mobilního telefonu to není žádný problém.U zařízení,které nemají indikátor to bývá řešeno el.obvodem,který sleduje napětí napájecího akumulátoru a při dosažení určité mezní hodnoty se dané zařízení vypne.Nedochází tak k nadměrnému vybíjení akumulátorů.

nahoru


Je akumulátor zničen při "podvybití"?

Ne vždy.Opakovaným cyklováním (vybíjení/nabíjení) je možné jej znovu přivést k činnosti.

nahoru


Co znamená červená tečka na přepínači na akumulátoru,pokud je tím vybaven?

Je to pomůcka pro zapomětlivé.Pokud je akumulátor v nabitém stavu,přepněte posuvník tak,aby byla červená tečka vidět.Tak budete upozorněn,že je tento akumulátor nabitý a předejdete opětovnému nabíjení,které u Ni-Cd akumulátorů vyvolává paměťový efekt,který vede ke ztrátě kapacity.

nahoru


Jak rychle bude akumulátor nabitý?

To záleží na typu použité nabíječky.Dle velikosti nabíjecího proudu je závislá doba nabíjení.Normální nabíjecí doba je 10-16hodin (tzv.přes noc nabíjení).Rychlonabíječky mohou dosáhnout plného nabití za 2-3 hodiny.Ultrarychlé nabíječe dokážou nabít i za 30 minut.Přesné informace se však dozvíte z příručky od Vaší nabíječky.

nahoru


Co znamená inteligentní nabíjení?

Inteligentní nabíjecí zařízení rozpozná přesně průběh nabíjení a dokáže nabíjení při dosažení plné kapacity automaticky ukončit.

nahoru


Co znamená samovybíjení akumulátoru?

Akumulátor ztratí během tří měsíců 80% své kapacity.Samovybíjení je závislé na okolní teplotě,čím větší okolní teplota,tím rychleji se bude samovybíjet.

nahoru


Co je cyklování?

Cyklování je druh "léčby" akumulátorů,které obnáší 2-3 krát vybít a nabít.Tímto je možné vrátit akumulátoru jeho původní vlastnosti,obzvláště co se kapacity týká.Též u akumulátorů,o kterých nevíme jejich stáří ani kvalitu doporučujeme před používáním 2-3 cykly.

nahoru


Pokud zařízení delší čas nepoužívám,musím akumulátor vyjmout?

Ano.I při vypnutém zařízení může být odebírán proud,který může vést k "podbvybití" akumulátoru,což znamená poškození,příp. úplné zničení akumulátoru.

nahoru


Kde skladovat nabité akumulátory?

Je doporučené skladovat při teplotách 15-30°C a při relativní vlhkosti od 50%.Pro dlouhodobé uskladnění doporučujeme chladničku a teplotu 8°C,čímž bude samovybíjení zcela minimalizováno.

nahoru


V jakém stavu skladovat akumulátory?

Jelikož akumulátory skladování postupně ztrácí svojí kapacitu,je celkem jedno,v jakém stavu budou Ni-Cd a Ni-Mh akumulátory skladovány.Pro dlouhodobé skladování (více jak půl roku) doporučujeme Ni-Mh akumulátory skladovat v plně nabitém stavu. Potom minimálně jednou za rok nabít. Oproti tomu Li-Ion akumulátory musíme skladovat zásadně v nabitém stavu a nejpozději do jednoho roku plně nabít,pokud nebude toto dodrženo,může dojít k úplnému zničení akumulátoru.

nahoru